Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Başarı

      
“Hayatta amaçlanacak iki şey vardır. İlki istediğinizi elde etmek, ikincisi ise ondan keyif almaktır.
Yalnızca en bilge insanlar ikinciyi başarırlar.” L.P.Smith
 
Yaklaşmakta olan Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) hazırlanmakta olan sevgili hekim arkadaşlarım, öncelikle herkese kolay gelsin. Kişinin önüne koyduğu hedeflerine ulaşabilmek için bir eleme sınavından geçmesi gerçekten oldukça yıpratıcı ve zor bir süreç…  Bu sınavın gerekliliği ve yöntemini sorgulamak sanırım bu aşamada gereksizdir. Ancak önümüzde bir gerçeklik olarak aşılması gereken bir sınav (TUS) orada duruyor… Sağlık yönetiminin pratisyen hekimliğe verdiği değer, mesleki itibar ve maddi sorunları da bunun üzerine eklediğiniz zaman, gözlemlediğim kadarıyla hekim arkadaşlarım, zaman içerisinde TUS u, hedefledikleri dalda uzmanlaşma olanağı sağlayacak bir aşama olarak değil de illaki kazanılması gereken, kendilerini ispatlamak için savaşacakları bir arena olarak görmeye başlıyorlar. Read More »

Kardeş Gibi Yaşamak

“Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ancak basit bir sanatı unuttuk; kardeş gibi yaşamayı”  M.Luther King

Kardeşlik kavramının içerisinde, koşulsuz, karşılıksız sevgi vardır. Kardeşlik sevgisi, özünde insan sevgisini ve biraz daha geniş bir perspektifle bakıldığında yaratılmış her şeye karşı koşulsuz sevgiyi içermektedir. Read More »

Kimliğin Kavramsal Boyutları:

Kişi bilmeye ve öğrenmeye sürekli eğilim duyar. İnsanoğlunu bu yolda çaba göstermeye yönelten güç, salt yarar kaygısı değildir kuşkusuz. Ancak ister yarar amacı gütsün, ister katıksız bilme tutkusunun güdüsünde olsun kişinin ereğine ulaşması onun bilinçli ve bilgili olmasını gerektirir. Bunun bilincinde olan insan toprağı ve deniziyle, canlısı ve cansızıyla, yeryüzü ve gökyüzüyle tüm evreni keşfe koyulmuştur. Read More »

Kitabımın Önsözü

Değerli meslektaşlarım, cefakâr dostlarım;

Sağlık sektöründe yaşadığımız dönüşüm sonucunda, gerek çalıştığımız hastanelerin yönetiminden, gerekse de sağlık yöneticilerinden sıklıkla aynı tekerlemeyi duymaya başladık. “Artık her hastane bir ticari işletmedir, her hasta bir müşteridir”. Bu söylemden hareketle post modern ahlak anlayışının bizlere dayattığı, her şeyin bir ederi vardır ve her şey ederi kadar kıymetlidir söylemi ne yazık ki sağlıkta da eylem alanı buldu kendine. Doğal olarak her hasta bir müşteri, her hastane bir işletmedir yargısını kabul ettiğiniz zaman

Read More »

Tedavi ve Şifa

TEDAVİ VE ŞİFA

 ”Modern tıbbın yetersiz kaldığı veya ulaşılmaz olduğu durumlarda insanlar kaçınılmaz şekilde günümüzde de şifa yöntemlerini aramaktadırlar. Kanımca, günümüz modern tıbbının en büyük açmazı;  tüm tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere karşın, insanı semptomlar kompleksi olarak görmesi ve zaman zaman bir bütün olarak ele almayı  unutmuş olmasıdır. Bir başka deyişle hastalığa yol açan etkeni bul ve tedavi et mantığı her zaman faydalı olamamaktadır, ya da hastalık tedavi olsa bile hasta şifa bulamayabilmektedir (kanser kemoterapisinde olduğu gibi).” Read More »

 
 
 

Danışma Hattı

  • Uğur Mumcu cad. 17/2 Gaziosmanpaşa / ANKARA.
  • 0 (312) 447 77 97
  • 0 (312) 437 41 62
  • 0 (312) 446 35 32

UYARI

Bu sitede yer alan tıbbi bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Özel durumlarınız ve sorularınız için İletişim linkinden formu doldurunuz.