Akademik Yayınlarım

Uluslararası  dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Göl K,Gürsoy R, Karabacak O, Yıldırım M, “The effects of 3-day clomiphene citrate treatment on endocrine and ovulatory responses”, Gynecol Endocrinol, 10 (3), 171-176 (1996).
 2. Yıldız A, Şahin İ, Göl K, Taner Z, Ulutürk A, Biberoğlu K, “Bone loss rate in the lumbar spine; a comparison between natural and surgically induced menopause”, Int J Gynaecol Obstet, 55 (2), 153-159 (1996).
 3. Saraçoğlu F, Göl K, Şahin İ, Türkkanı B, Atalay C, Öztopçu C, “Treatment of bacterial vaginosis with oral or vaginal ornidazole, secnidazole and metronidazole”, Int J Gynaecol Obstet, 62 (1), 59-61 (1998).
 4. Saraçoğlu F, Göl K, Şahin İ, Türkkanı B, Öztopçu C, “The predictive value of fetal acoustic stimolation”, J Perinatol, 19 (2), 113-118 (1999).
 5. Saraçoğlu F, Şahin İ, Eser E, Göl K, Türkkanı B, “Nucleated red blood cells as a marker in acute and chronic fetal asphyxia”, Int J Gynaecol Obstet, 71 (2), 113-118 (2000).
 6. Göl K, Saraçoğlu F, Ekici A, Şahin İ, “Endometrial patterns and endocrinologic characteristics of asymptomatic menopausal women”, Gynecol Endocrinol, 15 (1), 63-67 (2001).
 7. Akın O, Göl K, Aktürk M, Erkaya S,”Evaluation of bone turnover in postmenopausal patients with type 1 diabetes mellitus using biochemical markers and bone mineral density measurements”, Gynecol Endocrinol, 17 (1), 19-29 (2003).
 8. Göl K, Saraçoğlu F, Ekici A, Şahin İ, “Evaluation of endometrial sampling in asymtomatic postmenopausal women”, Menopause Digest, 14 (2), 15-16 (2002).
 9.  Zeteroglu S, Sahin I, Gol K. Cesarean delivery rates in adolescent pregnancy.
 10. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2005 Jun;10(2):119-22.
 11. Yesildaglar N, Erkaya S, Uygur D, Gol K, Bingol B, Gunenc Z. Efficacy of pulsed estrogen therapy in relatively younger patients with surgically inducemenopause. Hum Reprod. 2004 Jan;19(1):210-3.
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 1. Tiftik Z, Himmetoğlu Ö, Göl K, Şahin İ, “Changes in plasma Atrial Natriuretic Peptide (ANP) levels in hypertensive pregnancies”, The Fetus As A Patient VI th International Postgraduate Course with Scientific Participation, Ankara, 1993.
 2.  Himmetoğlu Ö, Türet S, Tiftik Z, Göl K, Atasever M, Şahin İ, “Maternal serum SP-1 glycoprotein values in late pregnancy pathologies,” The Fetus As A Patient VI th International Postgraduate Course with Scientific Participation, Ankara, 1993.
 3. Tiftik Z, Himmetoğlu Ö, Göl K, Şahin İ, “The relation between volume overload and plasma atrial natriuretic peptide (ANP) levels,” The Fetus As A Patient VI th International Postgraduate Course with Scientific Participation, Ankara, 1993.
 4. Karabacak RO, Yıldırım M, Gürsoy R, Göl K, “BSO without colpotomy and abdominal incision following modified TUMA”, İnternational Congress of Gynecologic Endoscopy, 23 th Annual Meeting of The American Association of Gynecologic Laparoscopists, S54, New York, 1994.
 5. Göl K, Gürsoy R, Karabacak O, Yıldırım M, “ The effects of 3 day clomiphene citrate treatment on endocrine and ovulatory responses”, 4th World Congress of Gynecological Endocrinology joint with the 2nd Congress of The European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation, Madonna di Campiglio (Italy), 1995. Gynecol Endocrinol, 9, Suppl 1, FC 68 (1995).
 6. Saraçoğlu F, Öcal B, Şahin İ, Göl K, Türkkanı B, Atalay C, “Low dose aspirin prophylaxis during pregnancy in women with recurrent abortions of unexplained etiology”,Proc. 2nd World Congress on Labor and Delivery, Rome, 1997, Parthenon Publishing, 492-495 (1997).
 7. Saraçoğlu F, Göl K, Şahin İ, Türkkanı B, Öztopçu C, “Bakteryal vajinozisin oral veya vajinal ornidazole, secnidazole, metronidazole ya da kombinasyonları ile tedavisi”, 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.
 8. .Saraçoğlu F, Şahin İ, Göl K, Türkkanı B, Öner O, “ Kliniğimize başvuran postmenopozal kadınlarda osteoporoz prevelansı”, 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.
 9. Saraçoğlu F, Şahin İ, Göl K, Türkkanı B,”Gebe popülasyonunda toksoplazma epidemiyolojisi ve duyarlı gebelerde serolojik dönüşüm riski”, 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.
 10. .Saraçoğlu ÖF, Eser E, Şahin İ, Göl K, Türkkanı B, “Umbilical cord nucleated red blood cell counts in acute and chronic fetal asphyxia”, XIV International Congress The Fetus as a Patient and XII International Congress Fetal Cardiology, Amsterdam, 1998, Fetal Diagnosis and Therapy, 13 (1), Suppl, 118-119 (1998).
 11. Saraçoğlu F, Göl K, Şahin İ, Türkkanı B, Atalay C, “The predictive value of fetal acoustic stimulation”, XVI European Congress of Perinatal Medicine, Zagrep, 1998, Prenatal and Neonatal Medicine, 3, Suppl 1, 64 (1998).
 12. Göl K, Saraçoğlu F, Ekici A, Şahin İ, Atalay C, Türkkanı B, “Endometrial patterns and endocrinologic characteristics of asymptomatic menopausal women”, 16th Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the Americam Society for Reproductive Medicine, San Fransisco, 1998, Fertility and Sterility, 70 (3), Suppl 1, S37-7, p-800 (1998).
 13. Saraçoğlu F, Atalay C, Şahin İ, Göl K, Türkkanı B, “The effect of estrogen replacement therapy on bone mineral density alone and combined with alendronate. Is there a beneficial effect or not?,”  16th Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the Americam Society for Reproductive Medicine, San Fransisco, 1998, Fertility and Sterility, 70 (3), Suppl 1, S37-7, p-801 (1998).
 14. B14.Saraçoğlu F, Korkmaz Ş, Gülhan İ, Göl K, “Effect of the levels of estrogen on the coronary artery occlusion in women,” 57th Annual Meeting of the American Society For Reproductive Medicine, Orlando, 2001, Fertility and Sterility, 76 (3), Suppl 1, S156, P-132 (2001).
 15. Göl K, Şahin İ, “Trombofililer ve fetal kayıp”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 4. Kongresi, Antalya, 2001, Artemis 2 (1), Suppl 1,103 (2001).
 16. Kara F, Göl K, Erkaya S, “Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi’nde doğumların yaş gruplarına göre değerlendirilmesi,” Türk Alman Jinekoloji Derneği, 4. Kongresi, Antalya, 2001, Artemis 2 (1), Suppl 1,104 (2001).
 17. Göl K, Usta O, Yılmazer YÇ, Erkaya S, “Gebelik ve kist Hidatik,” Türk Alman Jinekoloji Derneği, 4. Kongresi, Antalya, 2001, Artemis 2 (1), Suppl 1,105 (2001).
 18. Göl K, Kara F, Erkaya S, “Aile planlaması polikliniğine başvuran hastalarda eğitim düzeyi ile toplam gebelik, doğum, düşük ve gebelik tahliyesi sayısı ilişkisi,”   Türk Alman Jinekoloji Derneği, 4. Kongresi, Antalya, 2001, Artemis 2 (1), Suppl 1,106 (2001).
C. Yazılan Kitaplar ve Çeviriler
 1. UTS Kadın Hastalıkları ve Doğum   . Doç.Dr.Kemal GÖL, 6. Baskı, Atlas Yayıncılık, 2006
 2. UTS Kadın Hastalıkları ve Doğum Soruları, Doç.Dr.Kemal GÖL, 4. Baskı , Atlas Yayıncılık, 2006
 3.  UTS Son Gözden Geçirme, 3. Cilt, 2. Baskı , Doç.Dr.Kemal GÖL, Atlas Yayıncılık, 2005
 4.  Protocols for High Risk Pregnancy, Yüksek Riskli Gebeliklerde Tanı ve Tedavi Protokolleri, 4.Baskı, Queenan JT, Hobbins JC, Spong CY, Çeviri ed:Göl Kemal, 2007, sf:131 
 5.  YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum, Doç.Dr.Kemal GÖL, Klinisyen Tıp Kitapevleri,1. Baskı, 2012
D. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Göl K,”Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi nasıl olmalıdır?”, Kadın Doğum Dergisi, 7 (4), 219-221 (1992).
 2. Göl K, Biberoğlu K, “Enfeksiyon tedavi prensipleri ve Türkiye’de antibiyotik pazarı”, Kadın Doğum Dergisi, 7 (4), 241-248 (1992).
 3. D3.Göl K, Biberoğlu K, “Obstetrik ve jinekolojik enfeksiyonlar ve tedavisi”, Kadın Doğum Dergisi, 7 (4), 249-255 (1992).
 4. Erdem M, Erdem A, Göl K, Yıldırım M, “ Sezaryen skar endometriozis:vaka takdimi”, T Klin Jinekol Obst, 2, 15-16 (1992).
 5. Göl K
 6. , Ahmed S, Nas T, Yıldız A, Güner H, Yıldırım M, “Gebelerde toksoplazma insidansı”, T Klin Jinekol Obst, 4, 178-180 (1994).
 7. Yıldırım M, Göl K, “Gorlin Sendromu: vaka takdimi”, T Klin Jinekol Obst, 4, 183-185 (1994).
 8. Göl K, Nas T, Barlas N, Gözüakça C, Yıldız A, Yıldırım M, “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde doğum yapan preeklamptik olguların değerlendirilmesi”, T Klin Jinekol Obst, 4, 229-232 (1994).
 9. Yıldırım M, Şahin İ, Nas T, Göl K, “Tescher metroplastinin 13 senelik sonuçları”, Türk Fertilite Dergisi, 1, 30-32 (1994).
 10. Akçay T, Göl K, Şahin İ, Şimşek M, “Sezaryen sonrası vajinal doğumun güvenilirliği”, T Klin Jinekol Obst, 11, 224-227 (2001).
 11. Semerci N, Yeşildağlar N, Uygur D, Göl K, Sipahi T, Kara F, Erkaya S, “Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi prenatal sitogenetik tanı sonuçlarının değerlendirmesi”, Kadın Doğum Dergisi, 1 (1), 51-53 (2002).
 12. Göl K, Kalkancı A, Hayat L, Özgüven V, Kuştimur S, Haznedaroğlu T, Biri A, “Vajinit ön tanısı, vajinal kültür sonuçlarının etkenlerine göre dağılımı”,Kadın Doğum Dergisi, 1 (1), 59-61 (2002).
  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1. Güner H, Barlas N, Şahin İ, Göl K, Gözüakça C, Yıldırım M, “Malign over tümörü bulunan 52 vakanın verilerinin değerlendirmesi”, 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 1994.
 2. Semerci N, Yeşildağlar N, Erçakmak S, Bahçe M, Göl K, Uygur D, Sipahi T, Kara F, Kış S, Tuncer R, Turhan S, Kiraz K, Erkaya S, “Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi prenatal sitogenetik çalışma sonuçları”, V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Konya , 2002.
F. Kitap bölümleri :
 1. Göl K, “Fetal asit baz dengesi” ,  Fetal Tanı ve Tedavi, ed. Saraçoğlu F, Bölüm 10, 184-189, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 1998.
 2. .Saraçoğlu F, Şahin İ, Göl K, “Maternal fetal enfeksiyonlar”,  Fetal Tanı ve Tedavi, ed. Saraçoğlu F, Bölüm 15, 230-263, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. , Ankara, 1998.
 3.  Jinekolojik Kanserler, Gershenson DM, Mc Guire WP, Gore M, Quinn MA, Thomas G. Çeviri editörü Tuncer Selçuk.  Endometriyum Hiperplazileri (Bölüm 18.sf 249-259 Göl K).   Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık, 2006

                                                                                                                                                                                                                                          Saygılarımla

                                                                                                                                                                                                                         Doçent Dr Kemal GÖL

                                                     Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 
 

Danışma Hattı

 • Uğur Mumcu cad. 17/2 Gaziosmanpaşa / ANKARA.
 • 0 (312) 447 77 97
 • 0 (312) 437 41 62
 • 0 (312) 446 35 32

UYARI

Bu sitede yer alan tıbbi bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Özel durumlarınız ve sorularınız için İletişim linkinden formu doldurunuz.